Děkujeme za podporu!

DOMÁCÍ NÁSILÍ

Problematika domácího násilí je velmi složité a citlivé téma. Jeho oběti si často problém nechtějí připustit a o to složitější je o něm otevřeně hovořit. Pochod má za cíl upozornit širokou veřejnost na fenomém domácího násilí.

Výtěžek akce bude věnován neziskovému centru ACORUS, které poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím již více než 20 let.